Dzierżawa

Opłata cmentarna za przedłużenie prawa do korzystania z miejsca pod grobem na kolejne 20 lat na Cmentarzach Komunalnych I i II w Kielcach oraz III w Kielce Cedzynie:

grób osoby dorosłej – 900 zł;
grób dziecinny – 300 zł;
grób urnowy, nisza urnowa w ścianie - 600 zł.

Dane odbiorcy:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
25-330 Kielce, ul Sandomierska 249

Bank: Santander Bank Polska S. A.;
Konto: 34 1090 2040 0000 0005 3800 4603;

W treści przelewu:

1. Imię i nazwisko, data śmierci osoby pochowanej w grobie;
2. Cmentarz Komunalny nr … , kwatera nr …. , rząd nr …. , grób nr .… ;
3. Dane nabywcy (w przypadku gdy są inne niż wpłacającego);
4. Telefon kontaktowy.